Lettergrootte:
  • A  A  A  

Agenda

Agenda

De adviescommissie vergadert iedere maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, van 19.30 – 21.30 uur. Dit is meestal op de 1e dinsdag van de maand. De commissievergaderingen zijn (in beginsel) openbaar, tenzij de besproken onderwerpen om geheimhouding vragen. De vergaderingen vinden plaats in het stadhuis.

 U kunt de vergaderingen bijwonen door het sturen van een email naar de secretaris: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl.

Vergaderschema 2020: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 7 april, 2 en 30 juni, 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december