Lettergrootte:
  • A  A  A  

Dit zijn wij

Dit zijn wij

Samenstelling commissie

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen bestaat uit 10 leden. Uit de leden wordt een voorzitter gekozen. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden hebben voor een periode van 3 jaar zitting op persoonlijke titel. Het college van B&W benoemt de leden. Bij een vacante plek wordt er een vacature opgesteld en volgt een sollicitatieprocedure. De commissie streeft naar een goede verdeling naar etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Minstens  40% van de commissieleden is vrouw. Leden behoren tot de doelgroep. Dat betekent dat zij niet-westers alloch-toon zijn. De leden moeten in de gemeente Nijmegen wonen. Ook mogen zij geen bestuurlijke functie bekleden binnen de gemeente Nijmegen. Ze mogen ook niet werken voor de gemeente. 

Fazilet Yürün, voorzitter:

Mijn naam is Fazilet Yürün. Ik ben geboren in Adana, Zuid-Turkije en heb Turks-Cypriotische roots. Ik ben de dochter van een gastarbeider en heb van huis uit mee gekregen dat je hard moeten werken en je handen uit je mouwen moet steken als je iets wil bereiken. Woon dus al heel lang in Nederland. Op dit moment woon ik met mijn partner, zoon en moeder waar ik mantelzorger voor ben gelukkig in één huis. Ik woon al zo lang hier dat ik mij hier thuis voel en mij wil inzetten voor een harmonieuze samenleving. Er zijn op verschillende werkvelden onduidelijkheden, misverstanden en knelpunten wat betreft mensen met een migratie achtergrond. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, zorg, ouderen, jongeren en nieuwkomers kunnen we door goed op beleid te adviseren en te signaleren veel betekenen. Ik wil samen met de leden, en door mijn eigen kennis en ervaringen uit de juridische hoek, personeel en organisatie en zorg in te zetten, het college van burgemeester en wethouders vruchtbaar adviseren.

 Evrim Can-Öztürk:

Ik ben Evrim Can-Öztürk. Met veel plezier wil ik als een betrokken burger een positieve bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente, gericht op haar kleurrijke burgers. Eind 2012 stopte ik met werken bij NXP semiconductors in Nijmegen. Daarnaast heb ik Sociaal Juridische Dienstverlening gestudeerd.

Bülent Arslan:

Mijn naam is Bulent Arslan. Ik zal komende periode een aantal jaren lid van deze commissie worden. Als lid van de Adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen wil ik mijn bijdrage leveren aan een samenleving waar voor iedereen een plek is.
Minderheidenproblematiek speelt een belangrijke rol in mijn leven – zowel als persoon en als activist. Ik ben maatschappelijk en politiek betrokken en ik vind aandacht voor diversiteit een noodzaak. Affiniteit heb ik vooral met de terreinen Integratie, participatie en de multiculturele samenleving. Ik ben lid geworden van deze commmissie om mijn kennis en ervaring op deze gebieden in te zetten voor de Nijmeegse samenleving. Het spreekt mij aan als ik lees dat deze gemeente wil voorkomen dat inwoners met een migrantenachtergrond met hun rug naar de samenleving gaan staan. Dan moet je zorgen dat zij ervaren dat ze er 100% bij horen en dat hun meningen worden gehoord.
Ik zit in het bestuur van de zelforganisatie Mezopotamia in Nijmegen. Zo probeer ik ook vanuit dit perspectief mee te denken over het beleid van de gemeente Nijmegen. Juist in deze voor migranten en vluchtelingen moeilijke tijden vind ik het ontzettend belangrijk om het beleid van de gemeente kritisch te bekijken en te volgen, vanuit de verschillende perspectieven.
Graag wil ik iets terug voor deze meest tolerante en “Kleurrijk-vriendelijkste” stad van Nederland.

Redouan Abdellaue:

Mijn is Redouan Abdellaue (1987) en heb mijn roots in het Noorden van Marokko liggen. Als product van de multiculturele samenleving, een geboren en getogen Nijmegenaar met een brede expertise in het zorg- en welzijnsveld van Nijmegen, stel ik mijzelf voor. Ik verbind graag om de kloof tussen diverse (groepen) mensen te verkleinen. Het richten op de vraag achter de vraag van elkaar, geeft mij antwoorden om hier aan bij te dragen.

Simo Rhouati:

Ik ben simo Rhouati, geboren in Marokko. Ik woon sinds 1994 in Nederland, ben getrouwd en vader van 4 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik zorgcoördinator en verpleegkundige. Mijn hobby’s zijn reizen, tuinieren en films kijken. Ik ben lid geworden van de Commissie Kleurrijk Samenleven om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid en daardoor ook positie verbetering van mensen met een migratieachtergrond, vooral in het domein van gezondheidszorg. Ik beschik over over een groot netwerk zowel binnen als buiten deze sector.

Keen Mahamed:

Ik kom uit een land van orale traditie, verhalen en poëzie. Daarom houd ik van verhalen van mensen.
Inmiddels ben ik bijna drie jaar lid van Kleurrijk Samenleven Nijmegen (KSN). In die tijd heb ik de kans gekregen om te kunnen luisteren naar de verhalen van verschillende burgers. Het is alsof ik in een stoptrein zit. Bij elk station ontdek ik nieuwe verhalen op het perron.
Ik geloof dat ieder mens ieder dag een verhaal heeft dat de moeite waard is. Elk verhaal is bijzonder en uniek. Door deze gesprekken ontdek ik waar de kracht van deze burgers ligt. Het gaat altijd om het unieke verhaal van unieke personen.
KSN is voor mij geen ontmoeting met een cultuur, religie of afkomst, maar met een deelidentiteit van alle Nijmegenaren

Samira Saber:

Ik ben Samira Saber en naast moeder en echtgenote ook graag maatschappelijk betrokken. In deze hoedanigheid ben ik met veel plezier en enthousiasme sinds een aantal jaar lid van Kleurrijk Samenleven Nijmegen. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren. Investeren in de jeugd is investeren in onze maatschappij van morgen!

 Anar Goesejnov:

Mijn naam is Anar Goesejnov. Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens de masteropleiding Nederlands Recht heb ik me gespecialiseerd in het strafrecht en op dit moment ben ik me aan het specialiseren in het vreemdelingenrecht. Daarnaast heb ik uitgebreide ervaring opgedaan als jurist bij de overheid.
Vanaf september 2018 ben ik lid van de adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen. De reden is dat ik iets terug wil doen voor de omgeving waarin ik leef. Wat mij bijzonder aanspreekt in deze functie zijn de bijbehorende taken en de werkomgeving. Ik vind het belangrijk om mij voor de adviescommissie in te zetten omdat ik met mijn achtergrond en immigratie-ervaring wil bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

Charifa Soulami:

Mijn naam is Charifa Soulami, 21 jaar en woon in Neerbosch-Oost, Nijmegen. Ik studeer Bestuurskunde/ Overheidsmanagement en ben maatschappelijk en politiek betrokken. Ik wil mij vooral inzetten voor gelijke kansen. Ik vind het belangrijk dat MBO’ers met een migratie-achtergrond ook tijdig een goede stage kunnen vinden en dat er over het algemeen geen sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt.

 Jack Orsel, ambtelijk secretaris:

Mijn naam is Jack Orsel. Ik ben sinds januari 2018 werkzaam als ambtelijk secretaris van de commissie. Ik adviseer de commissie en zorg er voor dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarbij ben ik de intermediair tussen de ambtelijke/ bestuurlijke organisatie en de adviescommissie.

Loubna Alsayed

Tekst en foto volgen nog.