Lettergrootte:
  • A  A  A  

Dit zijn wij

Dit zijn wij

Samenstelling commissie

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen bestaat uit 10 leden. Uit de leden wordt een voorzitter gekozen. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden hebben voor een periode van 3 jaar zitting op persoonlijke titel. Het college van B&W benoemt de leden. Bij een vacante plek wordt er een vacature opgesteld en volgt een sollicitatieprocedure. De commissie streeft naar een goede verdeling naar etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Minstens  40% van de commissieleden is vrouw. Leden behoren tot de doelgroep. Dat betekent dat zij niet-westers alloch-toon zijn. De leden moeten in de gemeente Nijmegen wonen. Ook mogen zij geen bestuurlijke functie bekleden binnen de gemeente Nijmegen. Ze mogen ook niet werken voor de gemeente. 

 Evrim Can-Öztürk:

Ik ben Evrim Can-Öztürk. Met veel plezier wil ik als een betrokken burger een positieve bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente, gericht op haar kleurrijke burgers. Eind 2012 stopte ik met werken bij NXP semiconductors in Nijmegen. Daarnaast heb ik Sociaal Juridische Dienstverlening gestudeerd.

Redouan Abdellaue:

Mijn is Redouan Abdellaue (1987) en heb mijn roots in het Noorden van Marokko liggen. Als product van de multiculturele samenleving, een geboren en getogen Nijmegenaar met een brede expertise in het zorg- en welzijnsveld van Nijmegen, stel ik mijzelf voor. Ik verbind graag om de kloof tussen diverse (groepen) mensen te verkleinen. Het richten op de vraag achter de vraag van elkaar, geeft mij antwoorden om hier aan bij te dragen.

Simo Rhouati:

Ik ben simo Rhouati, geboren in Marokko. Ik woon sinds 1994 in Nederland, ben getrouwd en vader van 4 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik zorgcoördinator en verpleegkundige. Mijn hobby’s zijn reizen, tuinieren en films kijken. Ik ben lid geworden van de Commissie Kleurrijk Samenleven om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid en daardoor ook positie verbetering van mensen met een migratieachtergrond, vooral in het domein van gezondheidszorg. Ik beschik over over een groot netwerk zowel binnen als buiten deze sector.

Keen Mahamed:

Ik kom uit een land van orale traditie, verhalen en poëzie. Daarom houd ik van verhalen van mensen.
Inmiddels ben ik bijna drie jaar lid van Kleurrijk Samenleven Nijmegen (KSN). In die tijd heb ik de kans gekregen om te kunnen luisteren naar de verhalen van verschillende burgers. Het is alsof ik in een stoptrein zit. Bij elk station ontdek ik nieuwe verhalen op het perron.
Ik geloof dat ieder mens ieder dag een verhaal heeft dat de moeite waard is. Elk verhaal is bijzonder en uniek. Door deze gesprekken ontdek ik waar de kracht van deze burgers ligt. Het gaat altijd om het unieke verhaal van unieke personen.
KSN is voor mij geen ontmoeting met een cultuur, religie of afkomst, maar met een deelidentiteit van alle Nijmegenaren

 Anar Goesejnov, Voorzitter:

Mijn naam is Anar Goesejnov. Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens de masteropleiding Nederlands Recht heb ik me gespecialiseerd in het strafrecht en op dit moment ben ik me aan het specialiseren in het vreemdelingenrecht. Daarnaast heb ik uitgebreide ervaring opgedaan als jurist bij de overheid.
Vanaf september 2018 ben ik lid van de adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen. De reden is dat ik iets terug wil doen voor de omgeving waarin ik leef. Wat mij bijzonder aanspreekt in deze functie zijn de bijbehorende taken en de werkomgeving. Ik vind het belangrijk om mij voor de adviescommissie in te zetten omdat ik met mijn achtergrond en immigratie-ervaring wil bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

Charifa Soulami:

Mijn naam is Charifa Soulami, 21 jaar en woon in Neerbosch-Oost, Nijmegen. Ik studeer Bestuurskunde/ Overheidsmanagement en ben maatschappelijk en politiek betrokken. Ik wil mij vooral inzetten voor gelijke kansen. Ik vind het belangrijk dat MBO’ers met een migratie-achtergrond ook tijdig een goede stage kunnen vinden en dat er over het algemeen geen sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt.

 Loubna Alsayed:

Ik ben Loubna Alsayed. In juli 2015 ben ik vanuit Syrië naar Nederland gekomen, om voor mijn gezin een veilige woonplek te realiseren en voor onze kinderen een goede toekomst op te bouwen.

Als nieuwekomer heb ik ondervonden hoe moeilijk het is om je weg in een nieuw land te vinden.

Ik wil andere vluchtelingen helpen met mijn kennis en ervaringen.

Met de volgende visie zit ik in de commissie Kleurijk Samenleven.

“Nieuwkomers en Nederlanders kijken ieder door een andere bril naar de werkelijkheid .Als wij door de bril van de ander leren kijken zullen wij elkaar beter begrijpen en respecteren”

Vanuit deze opvatting ga ik mij inzetten in de commissie met pedagogische en sociale vraagstukken als thema

Adela Yanbul-Harbas:

Mijn naam is Adela Yanbul-Harbas en ik ben een maatschappelijk betrokken werkster. Mijn voornaamste streven is om meerwaarde te leveren aan mijn medemens. Als Nijmegenaar zie ik dat er genoeg te doen is in onze stad wat betreft diversiteit en integratie. Hiervoor stel ik graag mijn expertise in het sociaal domein ter beschikking. Het uitdragen van mijn idealen, als voormalig vluchteling én als bestuurskundige, is voor mij een manier om mijn verantwoordelijkheid te nemen in de stad. Deze verantwoordelijkheid wordt deels ingegeven door achterstanden die ik dagelijks waarneem en waar iets aan gedaan moet worden. Een aandachtspunt is ook de manier waarop er uitvoering word gegeven aan zaken in de samenleving. De kwaliteit van de uitvoering kan wat mij betreft efficiënter en doeltreffender. Ik ga ervan uit daar samen met de huidige commissie een bijdrage aan te kunnen leveren namens alle Nijmegenaren.

Gamze Balci-Afsar:

Mijn naam is Gamze Afsar. Mijn ouders komen uit Turkije en hebben beiden Georgische roots. Drie jaar geleden ben ik getrouwd met een rasechte Nijmegenaar en vorig jaar zijn mijn man en ik gezegend met een dochtertje. Na het behalen van mijn Criminologie-diploma aan de Erasmus Universiteit, heb ik me jarenlang ingezet als Taal- en Integratiecoach voor Vluchtelingenwerk Nederland. Ik was verantwoordelijk voor het inburgeren, begeleiden en onderwijzen van asielzoekers en vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Daarnaast heb ik als vestigingsmanager en projectleider ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en het onderwijs. Rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkheid zijn de waarden die voor mij van levensbelang zijn. Daarom wil ik mijn academische kennis en werkervering inzetten om de Nijmegenaren met een migratieachtergrond te vertegenwoordigen. Mijn doel is om een sleutelfiguur en aanspreekpunt te zijn voor leerlingen en studenten die obstakels ervaren in het onderwijs vanwege hun achtergrond en/of religie. Mijn uiteindelijke droom is om een algemene methodiek te verzinnen en uit te voeren dat pesten op scholen tegengaat.

 Jack Orsel, ambtelijk secretaris:

Mijn naam is Jack Orsel. Ik ben sinds januari 2018 werkzaam als ambtelijk secretaris van de commissie. Ik adviseer de commissie en zorg er voor dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarbij ben ik de intermediair tussen de ambtelijke/ bestuurlijke organisatie en de adviescommissie.